Annons

Sveriges bästa magazine sedan 2002.

Dela på sociala medier eller via e-post.

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-post
?????????????????????????????????????????????????????

Notering närmare än någonsin efter nyemission

Trots att första halva av året innefattade oturliga företeelser som lett till sämre resultat än vad kalkylerna visade, så ser Originalbagarn ljust på framtiden. Höstens nyemission gav resultat långt över förväntan och målet att bli ett noterat bolag verkar de gå i land med under en snar framtid.

Dessutom har de förhandlingar med ett flertal eventuella kunder. Avtal om att exportera kanelbullar till både Norge och Danmark har tecknats. Likaså med Coop.

Magnus Norbäck har fullt upp på dagarna. Han tillträdde posten som VD för originalbagarn i mars i år efter uppköpet av Nynäsbageriet där han var vice VD. Efter det har dagarna präglats stort av hopslagningen av de två bagerierna. Samarbetet mellan deras nu två produktionsenheter måste hela tiden flyta på, kvalitén och miljön måste ständigt underhållas för att vara på topp. Han organiserar upp räkenskaper för förändringar, gör budget och trots en viss kameraskygghet ligger det på honom att vara företagets ansikte utåt. Samtidigt ska det föras rapporter och ges inblick i Originalbagarns arbete. Han är involverad i det mesta, även det som ligger utanför en VD:s uppgifter.

 

Trots detta låter han pigg och under den timme han, trots sitt späckade schema, hinner prata tar han sig tid att formulera svaren lugnt och tålmodigt. Han utvecklar gärna när behovet finns och är mån om att svaren blir tydliga. Han jobbade så sent som i början av 2016 på Nynäsbageriet som vice VD. I början av 2016 genomförde Originalbagarn årets första nyemission och det var under denna som Norbäck fick upp ögonen för bolaget.

– Jag upptäckte att en emission var igång med ett företag jag inte hade jättestor koll på. Jag tog kontakt med detta och det resulterade i att Originalbagarn köpte upp Nynäsbageriet, säger han. Han berättar vidare att i budet ingick tjänsten som koncernchef. En tjänst som från Originalbagarns sida Norbäck var tilltänkt för och i slutet av mars i år tillträdde han som VD.

 

– Det var lite som att kastas in i elden, mitt under en pågående emission, säger han och låter nästan lite blygsam när han pratar om sin post. Samtidigt berättar han att det från början inte var tänkt att tipsa om att Nynäsbageriet var till salu utan endast att bekanta sig med olika företag på marknaden som visade ambitioner. Uppenbarligen visade det ett driv hos honom som gjorde intryck, ett driv Norbäck instämmer i att man som VD måste ha.

 

Den grund Originalbagarns produktionsplats står på växte fram för över 70 år sedan. Originalbagarn köpte upp Lockarps bageri som var ett dåvarande konkursbo, år 2014 när Originalbagarn startades upp. Något som Norbäck gärna berättar när deras ståndpunkter om att bevara de traditioner som finns kommer på tal:

– Det finns en otrolig kultur i bagerierna som vi vill ta med, ta fram att det finns. Han pratar bland annat om outtalade rutiner inom företaget och hur man handskas med bagerierna. Han berättar också om Nynäsbageriets anor från 1800-talet och att en del ur personalen sen 80-talet fortfarande är kvar. Med andra ord finns en god och familjär stämning inom företaget.

 

November-December i år genomfördes ännu en nyemission om 5,6 miljoner SEK, där drygt 1,5 miljoner aktier släpptes på 3,60 kr per aktie. Norbäck pratar om de strukturproblem Originalbagarn, som ett av de största bagerierna i Skandinavien, ofta ser hos de medelstora bagerierna. Ofta handlar det om logistik och returhantering.

– En efterlevnad av de medelstora bagerierna är att de har en äldre person som driver det och sen får svårt att hitta någon som är villig att ta över, säger han och förklarar vidare att detta vill OB undvika genom att vara ett aktiebolag, med andra ord är ägarna av bolaget de som innehar aktierna. Detta innebär att styrelsen i företaget leder Originalbagarn och sätter direktiv för sin VD men eftersom de är ett aktiebolag kan det drivas vidare även om den ursprungliga ägaren inte finns kvar.

 

Trots att första halva av året innefattade oturliga företeelser som lett till sämre resultat än vad kalkylerna visade så ser Originalbagarn ljust på framtiden. Höstens nyemission gav resultat över förväntan och målet att bli noterat hos NGM MTB i början på 2017 verkar de gå i land med och dessutom har de förhandlingar med ett flertal eventuella kunder. Strax innan beslutet om nyemissionen togs fick de avtal om att exportera kanelbullar till både Norge och Danmark. Avtalet med Coop kom också det lägligt i tiden då det tecknades strax därefter.

 

Vad är skillnaden mellan ett noterat och ett onoterat bolag?

 – Ett onoterat bolag är för det mesta de privata aktiebolagen. Man behöver nästan känna till dem för att veta att de existerar, säger Norbäck och fortsätter:

– Ett noterat bolag finns på listorna där man kan köpa aktier direkt på plats. Man ser hela tiden en värdering i bolaget eftersom det är kursen på aktien gånger antalet aktier, det är vad marknaden tycker bolaget är värt.

Det har hittills varit ett onoterat bolag men planen är att bli noterade i början av 2017. Höstens nyemission har varit ett sätt att få ut fler aktier på marknaden för att de inom en snar framtid ska kunna bli noterade.

– Det är detta som är nyemission, säger han.

– Nyemission är att man ger ut fler aktier än vad som finns. Har man hundra aktier och vill ge ut femtio till har vi plötsligt hundrafemtio aktier.

 

Varför är detta viktigt för er?

 – Vi vill ha en värdering på bolaget så att vi kan hitta fler produktionsplatser, fler produktionsenheter och kan då erbjuda aktier som valuta istället för att betala med pengar.

Äger man tio gamla aktier hade man rätt att teckna en ny och de aktieägare som inte ville använda denna företrädesrätt gjorde det möjligt för Originalbagarn att erbjuda tilldelning till nya aktieägare eller befintliga aktieägare som ville teckna mer än vad de hade rätt till.

 

Norbäck förklarar också uttrycket ”free float”, ett krav noteringsplatsen NGM MTB ställer:

– Ska bolaget bli ett marknadsnoterat bolag där vem som helst ska kunna köpa och sälja aktier så vill vi se till att det är en handel i aktierna också så att inte huvudägarna, alltså de som äger mer än 20% utav aktierna håller på alla aktier.

Därför har NGM MTB kravet att huvudägarna får äga som maximalt 90% av totalen. Resterande 10% ska endast innefatta övrigt ägande.

– Före emissionen låg vi på 5-6% [i övrigt ägande], sen har vi försökt sälja av lite och kom upp i 7-8% och med nyemissionen kom vi upp i 17% så nu är vi långt över målet.

 

Trots att första halva av året innefattade oturliga företeelser som i sin tur lett till sämre resultat än vad kalkylerna visade så ser Originalbagarn ljust på framtiden.. De har expansionsplaner och sitter i förhandlingar med ett flertal eventuella kunder. Strax innan beslutet om nyemissionen togs fick de avtal om att exportera kanelbullar till både Norge och Danmark och avtalet med Coop kom också det lägligt i tiden då det tecknades strax efter. De har också startat upp en form av filial som de kallar Sverigebagarn, som går ut på en affärsidé de kallar ”semi-EMV”.

 

Detta innebär att företag som först vill testa de nya varorna ute på marknaden för att se vad konsumenterna anser, lägger över ansvaret för lanseringen till Sverigebagarn. Då ges varorna ut i Sverigebagarns egna förpackningar och man kan finna kontaktuppgifterna till dem istället för till företaget som säljer dem. På detta sätt tar Sverigebagarn på sig hela ansvaret från produktion till distribution precis som ett vanligt företag gör, till skillnad från Originalbagarn som bara tar på sig själva produktionen. Det som skiljer Sverigebagarn från ett vanligt företag är att distributionen endast sker under en temporär period. Meningen är att kunden efter visat resultat ska ta över själva distributionen, därav ordet ”semi”.

 

– Originalbagarn ska vara ett EMV-företag fullt ut, därför kan vi inte sälja produkter i vårt eget namn. Det skulle bli en marknadsföring på vårt varumärke som bryter mot affärsidén.

Med semi-EMV har man också funnit ett sätt att ta tillvara på de varor som blivit andrahandssortering eller överblivna, trots att de fortfarande är ätbara genom att sälja det i den s.k ”Bakfickan”. Därav görs en insats mot matsvinnet. Detta är en del av den miljöpolicy som Originalbagarn står för och en av faktorerna i det tillvägagångssätt Norbäck beskriver som ett hållbarhetstänk: ”kan vi återvinna då ska vi återvinna”.

 

Andra saker som ingår i deras miljöarbete är att ta miljön i beaktande i beslut om investeringar och minimering av energi i tillverkningen. Elen de tecknar ska vara grön och på deras hemsida kan man läsa att de är noga med att följa upp sina leverantörers miljöarbete, ett påstående som framstår en aning diffust men som Norbäck gärna förklarar:

– Ju mindre man är desto mindre har man att säga till om, men nu när vi börjar komma upp i volymer med två produktionsanläggningar så börjar leverantörerna lyssna på oss och då kan vi ställa krav. Dessutom är det inte bara leverantörerna av råvarorna som kontrolleras i både dokument och rent fysiskt, även tjänsteleverantörerna följs upp.

– Tänket ska vara ”om det finns något vi kan göra”, berättar VD:n som själv pendlar kollektivt till jobbet.

Faktaruta

  • Originalbagarn AB startade upp år 2014 efter att de köpt upp konkursboet Lockarps

bageri och har sedan dess expanderat till att bli en av de största brödtillverkarna i

Norden.

  • De är ett s.k EMV-företag vilket innebär att de endast står för produktionen medan

andra företag står för distributionen.

  • Mellan 11 nov t.o.m 9 dec i år genomfördes en nyemission om 5,6 miljoner SEK vilket

omfattade drygt 1,5 miljoner aktier.

  • De har två produktionsanläggningar, en i Växjö och en i Nynäshamn.

 

Vi har över 100 st. nyheter nedanför!

Presenteras av

| Annons |

Föregående
Nästa

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

Annons för dig med smak på livet.

Smakprov? Klicka här.

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Senaste nytt

| Annons | 

Föregående
Nästa

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

powered by Typeform

Vi uppdaterar nyheter dagligen.

Läs vårt E-magazine

E-Magazine

För dig som vill veta allt som händer inom dagligvaru- och servicehandeln.

Anmäl dig till vårt omåttligt populära nyhetsbrev.

5 stycken snabba efter lunch varje vardag.

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Leverantörsnytt

| Annons |

Föregående
Nästa

Vill du också synas här?

powered by Typeform

Välkommen till Butikstrender.

| Annons | 

Föregående
Nästa

Anmäl till vårt nyhetsbrev.

powered by Typeform

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Blandad läsning

| Annons |

Föregående
Nästa

Glad läsning önskar redaktionen!

Annons | Swajpa höger eller vänster | Annons

Snart där!

| Annons | 

Föregående
Nästa

Anmäl dig till branschens bästa

powered by Typeform

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch