Nu minskar de flesta sitt matsvinn

Drygt hälften av svenskarna har minskat sitt matsvinn, enligt en ny undersökning.
Bland kvinnorna handlar det om två tredjedelar.
– Glädjande resultat, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

56 procent av de som svarat i en ny undersökning Sifo Kantar gjort på uppdrag av Axfood säger att de aktivt arbetat med att minska sitt matsvinn under det senaste halvåret.
Bland de kvinnor som svarat är andelen än högre. Där handlar det om 66 procent.

Miljöskäl anges som den främsta orsaken till att försöka minska sitt matsvinn. Det anger 42 procent.
Därefter följer ”etiska skäl” som att det är fel att slänga mat, något som 37 procent anger.

Undersökningen visar på stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland äldre (56-79 år) är de etiska skälen långt viktigare än miljöhänsynen, medan personer under 35 år rankar miljöhänsyn högst.
Det vanligaste sättet som svensken minskat sitt matsvinn på är att använda resterna till en matlåda (61 procent), följt av att frysa in maten (54) och bättre planering av matinköpen (47).

Bland de 37 procent som svarar att de inte aktivt försökt minska sitt matsvinn, anges främst argumentet att man inte kan minska sitt matsvinn mer än vad man redan gjort.
Även här visar undersökningen på stora generationsskillnader där 83 procent i åldersgruppen 56-79 år anger att de redan minskat sitt matsvinn så mycket det går. Bland de under 35 år är andelen nästan hälften så stor, 43 procent.

Dessutom anger 46 procent att de avser att försöka minska sitt matsvinn eller minska det ytterligare under det kommande halvåret.

Axfood-koncernen totala matsvinnsandel ligger på cirka 1,5 procent. Målet är att halvera matsvinnet till 2025 (basår 2015).
– Matsvinn är ett av våra mest prioriterade områden inom hållbarhetsarbetet. Det är därför glädjande att de olika initiativ som tas inom företaget för att minska svinnet ger resultat, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef hos Axfood.