Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Rekord för julhandeln – tror HUI

Du har sett rubriken förut.
Här kom den igen.
HUI tror på rekord för julhandeln även detta år.

HUI bedömer att decembertillväxten i detaljhandeln kommer att vara stabil, säger man i en prognos inför julhandeln.
Det förekommer en hel del orosmoln på makroplanet men minusränta och befolkningstillväxt skapar en god grund för försäljningsökning, är grunden till det.

Black friday ligger dessutom sent i år, vilket gör att viss konsumtion förbehållen november kan komma att flytta över till december.
HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljning har hittills under 2019 utvecklats stabilt och samma trend väntas fortsätta året ut. Under de senaste åren har Black friday växt kraftigt och flyttat delar av decemberhandeln till november. I år ligger Black friday sent, vilket sannolikt medför att viss konsumtion återförs till december månad.
Sammantaget förväntas tillväxten i december månad 2019 uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 79,8 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 2,0 procent mätt i volym.

– Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, VD på HUI research.

Under fjolåret underpresterade sällanköpsvaruhandeln i december. Oro kring bostadsmarknaden samt en rekordstor Black friday-försäljning i november resulterade i minustillväxt. I år är en svalare konjunktur fortfarande ett hot men bostadsmarknadens stabilisering ger sällanköpsvaruhandeln bättre förutsättningar.

Sedan 2018 sker detaljhandelns tillväxt framförallt på nätet. Detta gäller även julhandeln.
– Handelns tillväxt sker idag främst på nätet. Även försäljningstillväxten under julhandeln beräknas framförallt tillfalla e-handelsaktörerna, säger Jonas Arnberg.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch