SMARTFIND

Vi rekryterar, utbildar och genomför avtalad insats med fotodokumentation i realtid och med återrapportering i vår app samt veckovis avstämning via teams.

Kontakta oss för att effektivisera din butiksinsats och maximera din investering.