Stark tillväxt för Axfood

Axfood redovisar ett starkt tredje kvartal – starkare än dominanten Ica.
En försäljningstillväxt i butik på 6,7 procent och en e-handel som växt 38 procent är siffror koncernchefen Klas Balkow kan luta sig tryggt mot.

Det är naturligtvis en belåten koncernchef och vd som kommenterar tredje kvartalet 2019 för Axfood.
– Med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7 procent och en e-handelstillväxt på hela 38 procent konstaterar jag att vi även detta kvartal växer mer än marknaden i båda kanalerna. Willys fortsätter att utmärka sig med en fantastiskt fin utveckling där utrullningen av e-handelserbjudandet till fler orter och butiker har bidragit till att göra Willys allt mer relevant för fler kunder, konstaterar Klas Balkow.

– Vidare ser vi en positiv tillväxt för Hemköps butiksförsäljning inklusive franchise, nu med draghjälp från tillskottet av Östenssons nio butiker från och med 1 september. Även Axfood Snabbgross, som hade ett väldigt starkt tredje kvartal förra året, visar god tillväxt för kvartalet. Tredje kvartalets rörelseresultat överstiger förra årets starka utfall även utan effekten av IFRS 16. Förbättringen förklaras framför allt av den goda försäljningstillväxten i alla våra kedjor, sammanfattar Balkow.

Axfoods tredje kvartal 2019 i korthet

Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 12 731 Mkr (12 050), en ökning med 5,7 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 715 Mkr (620), en ökning med 15,4 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (5,1). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet positivt med 43 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.

Periodens resultat uppgick till 536 Mkr (482) och resultat per aktie före utspädning till 2,50 kr (2,24).

Butikskedjan Östenssons är franchisetagare inom Hemköp från och med den 1 september 2019.

Som ett steg i utvecklingen av Axfoods nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta har, i enlighet med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring, ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsägaren NREP logicenters tecknats.