Starka siffror för Bergendahls

Även Bergendahls food redovisar starka siffror.
Såväl City Gross som Matrebellerna går bra just nu.

Ett starkt andra kvartal redovisade branschdominanten Ica tidigare i veckan.
Samma sak gäller Bergendahls food.

Under ägaren Bergendahls finns såväl City Gross som Matrebellerna och båda märkena redovisar goda resultat.
Bergendahls food där City Gross ingår redovisar en ökad omsättning med 7,5 procent i och med 5,5 procent sedan 2019 inleddes.

Matrebellerna ökar med 8,4 procent i omsättning andra kvartalet och med 7,1 procent ackumulerat från årets början.
För Bergendahls som helhet innebär det totalt en ökad omsättning med 5,1 procent och ackumulerat frånnyår med 5,8 procent.

Bergendahls food omsatte andra kvartalet 4,5 miljarder kr, Matrebellerna så gott som exakt en miljard kr.