Starkt stöd för Food Valley

Det var stor enighet om saken.
– Vi behöver Food Valley of Sweden – ett Silicon Valley för mat. Tillsammans kan vi skapa hållbara kretsloppsbaserade system för framtidens mat.
Bakom åsikten? Ett 60-tal representanter för näringsliv, akademi och samhälle vid Innovationsforum på Foodhills.

Med på mötet fanns företrädare för industrin såsom ABB, Orkla och Findus men också från forskningen främst SLU, RISE och Stiftelsen Lantbruksforskning. Även företrädare för odlare och handel fanns på plats.

–Det behövs en fysisk plats där vi kan mötas, utbyta erfarenheter och testa idéer. Alla led i värdekedjan måste vara med i arbetet att utveckla en kretsloppsbaserad och hållbar livsmedelsproduktion var en av slutsatserna från mötet.

Bakom inbjudan till Innovationsforumet stod Livsmedelsakademin och Food Valley of Sweden.
– Vi är många som vill bidra till bygget av ett cirkulärt livsmedelssystem, men vi måste arbeta tillsammans och inkludera alla delar i livsmedelskedjan, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin. Det här är en startpunkt i det arbetet.

– Foodhills är en unik anläggning för utveckling av cirkulära system där flera aktörer kan samverka, säger Lennart Svensson ordförande i Food Valley of Sweden.

– Sverige har goda förutsättningar att åstadkomma något riktigt bra när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion. Om vi inte tar vara på våra möjligheter blir vi akterseglade av andra länder, säger Foodhills vd Bengt Persson och bjuder in till en fortsatt dialog mellan aktörerna längs värdekedjan tillsammans med Livsmedelsakademin och Food Valley of Sweden.