Svårt att välja hållbart kött

Konsumenter som vill köpa miljömässigt mer hållbart producerat kött har ofta svårt att veta vad som egentligen är hållbart bland de olika alternativ som erbjuds.
Det visar en ny rapport från Konsumentverket.
Branschen har ett ansvar att hjälpa konsumenten snarare än att bara skapa fler valmöjligheter, menar verket.

Det är i rapporten ”Hållbara val av kött – konsumenternas möjligheter att agera hållbart på den svenska köttmarknaden”, som forskare pekar på de svårigheter som konsumenten ställs inför i butik och på restaurang. Även konsumenternas möjligheter att välja växtbaserade alternativ till kött granskas.
Till exempel krävs avsevärd kunskap och intresse hos konsumenten för att kunna välja bland de mer hållbara valen som erbjuds, såväl kött- som växtbaserade. För många blir detta en övermäktig uppgift.

— Konsumenterna förväntas ofta ha kapacitet att alltid välja rätt och att kunna navigera bland komplexa budskap, information eller olika koncept. Men rapporten visar att det finns flera hinder för att göra mer hållbara val. Det kan handla om utbud, exponering eller pris, där de mer hållbara produkterna oftast är dyrare. Även normer och vanor är viktigt för hur vi äter, säger Johan Jarelin, projektledare för rapporten.

Forskarna anser att de som förädlar och säljer kött har ett stort ansvar för att utbudet som erbjuds består av mer hållbara alternativ än det gör i dag. Dessutom behöver de mest hållbara alternativen bli mer lättillgängliga.
— Det handlar inte om att skapa än fler valmöjligheter, utan att istället underlätta för konsumenten som vill göra mer hållbara val, säger Johan Jarelin.

De här förändringarna vill rapportförfattare se

– En branschöverenskommelse om hållbart kött där dagligvaruhandeln gemensamt säkerställer att alla köttprodukter de säljer uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.

– Förbättrat vegetariskt utbud i butik och restaurang. Utbudet av goda, mättande vegetariska produkter och rätter behöver förbättras. Presentationerna av rätterna behöver också förändras, då de idag ofta framställs som just alternativ eller specialkost.

– Förbättrat utbud av naturbeteskött. Ett ökat utbud går hand i hand med bevarande av naturbetesmarker och ökad biologisk mångfald.

– Fler möjligheter att välja mindre mängd kött, både på restaurang och i butik.