Annons

Sveriges bästa magazine sedan 2002.

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på email
E-post

Svensk ekonomi går i ide

Svensk ekonomi håller på att mattas av och växer just nu svagt. Tillväxten under de kommande åren väntas fortsätta vara svag. På uppsidan har detaljhandeln överraskat med en tillväxt om 3,5 procent hittills i år. Goda konsumtionsförhållanden och en bostadsmarknad som återfått viss fart har bidragit till att delar av handeln går bättre än väntat, särskilt de mer kapitalintensiva branscherna. Även under kommande år prognostiseras detaljhandeln gå bättre än Sveriges ekonomi som helhet, inte minst till följd av ökat konsumtionsutrymme, fortsatt stark e-handel och en prisökningstakt inom dagligvaruhandeln som är stadigt stark.

Ekonomin som helhet är en annan historia. HUI prognostiserar att BNP kommer att växa med 1,3 procent under 2019 och ligga kvar på ungefär samma nivå under kommande år. Arbetslösheten stiger och HUI bedömer att den kommer att landa på 6,8 procent 2019, varefter den kommer att fortsätta öka, om än långsamt.

– Avmattningen ser ut att vara här för att stanna. I kombination med fortsatt stark förändringstakt i handeln är det troligt att vi får se en fortsatt konsolidering av branschen, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

Trots avmattningen bedömer HUI att Riksbanken kommer att göra så som aviserat och höja reporäntan. HUI prognostiserar att den höjs till 0,0 innan årets utgång och att den sedan blir kvar där 2021 ut. Detta då den svaga konjunkturen inte tillåter ytterligare höjningar, samtidigt som HUI bedömer att mödorna med att nå inflationsmålet inte är över.

– Den svaga konjunkturen är liksom digitaliseringen givetvis en stor utmaning för många handlare. Ljusglimten är att hushållens ekonomi trots allt ser ut att klara sig hyggligt. Arbetslösheten stiger, men långsamt, räntan stiger, men lite, och bostadsmarknaden har fått fart, avslutar Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021
BNP (fasta priser) 2,4 1,3 1,2 1,3
Hushållens konsumtion (fasta priser) 1,2 0,9 (0,7) 1,6 (1,2) 1,7
Total detaljhandel (löpande priser) 2,7 3,5 (3,0) 3,0 (2,0) 2,5
Dagligvaruhandeln (löpande priser) 3,4 3,5 3,0 (2,5) 2,5
Sällanköpsvaruhandeln (löpande priser) 1,9 3,0 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5

Dela artikeln på:

Dela på linkedin
LinkedIn

Senaste nytt.

Presenteras av

Annons

Video

VIDEO: Kreativa lösningar

En Sibylla-handlare laddar en drönare med snabbmat. Ett konditori tillverkar ”dassrullar”. I Corona-krisens spår flödar samtidigt kreativiteten.

powered by Typeform

Annons

Annons

Annons

Anmäl dig till branschens bästa

powered by Typeform

08 – 121 514 56

info@butikstrender.se

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil

Dela oss på

Dela på facebook
Facebook
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
E-Post

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.