Svensk must ökar

Svensk must lockar allt fler.
Nu börjar man se en boom liknande den ölbryggerier haft i Sverige.
När den boomen planar ut ser mustboomen ut att ta vid.

Marknaden har svenska mikrobryggerier och lokala ölbryggerier har varit i stark utveckling under ett antal år.
Den senaste stora boomen har varit i samband med att den alkoholfria ölen slagit igenom på bred front och därmed även engagerat de stora aktörerna inom branschen.
Under den speciella svenska sommaren 2018 med såväl värme som torka fick vi se ett litet skifte inom ölkonsumtionen där alkoholhaltiga öl minskade under sommarmånaderna samtidigt som försäljningen av alkoholfri öl närmast exploderade.
Men nu handlar det alltså om svensk must – men säger man ”svensk must” kan man nästan lika gärna säga ”skånsk must”. Runt 90 procent av alla svenska äppelodlingar finns i Skåne och här finns även de flesta musterierna. Och ska vi vara ännu mer detaljerade än så ligger faktiskt 80 procent av de svenska äppelodlingarna på Österlen, med Kivik som given centralpunkt och metropol.

Apple orchard. Rows of trees and the fruit of the ground under the trees.

Nästan bara Skåne
För fyra år sedan startade föreningen Svenska musterier och den har idag ett 30-tal medlemmar och även bland dem ligger naturligtvis den absoluta tyngdpunkten i Skåne.
Svensk dagligvaruhandel har sett hur försäljningskurvan stigit. Från juni 2016 till juni 2017 ökade försäljningen enligt statistik från Nielsen med nio procent, under det senaste året – juni 2017 till juni 2018 – ökade försäljningen av must i svensk dagligvaruhandel med ytterligare sex procent.
Även inom andra sektorer av handel och restaurang kan man se samma tendens – och faktiskt i ännu snabbare takt. Branschjätten Kivik kan till exempel konstatera att dess mustsortiment för café och restauranger ökade försäljningen med 40 procent från augusti 2017 till juni i år.
Samtidigt kan man se att det inom den bryggerinäring där vi sett en lång rad nyetableringar och lokala satsningar börjar se en avmattning när det gäller nya företag och även inom försäljningen. Men då nyfikenheten på hantverk och närodlat liksom diskussionen om till exempel gårdsförsäljning lever och frodas tror man att det bland mycket annat leder till ett ökat intresse för must och musterier.
14 000 liter per år
Musterier kan även fungera kommersiellt i mindre omfattning, konstaterar branschen. I ett reportage publicerat på sydsvenskan.se tar man upp Rörumsro frukt & must, som Elisabeth Knöppel driver, som exempel.
Knöppel startade sin verksamhet för fem år sedan och producerar idag – beroende på skörd – mellan 7 000 och 14 000 liter must per år i sitt företag där hon arbetar heltid och sysselsätter två säsongsmedarbetare.
I maj 2018 arrangerades för övrigt, som ett exempel på utvecklingen och kvalitetsarbetet, för andra året Must-SM i Kivik, anordnad av just Svenska musterier och med ett 20-tal musterier anmälda.
En tio personer stark jury – med välkända profilen Mischa Billing som en av dem – utsåg de i fem kategorier årets produkter i fem olika kategorier vid sidan av att man korade en vinnare i kategorin innovativa drycker och en i publikens val.
– Äppelmust och vin har stora likheter, konstaterar Elisabeth Knöppel som vann publikens val vid premiärupplagan av Must-SM.
– Inom båda områdena talar vi mycket om hur olika sorter, jordmån, väder och tid för skörd påverkar smakupplevelsen. Dessutom är både odlingen av äpplen och mustproduktionen i stor utsträckning hantverksmässig och småskalig, påpekar hon.