Detaljhandelns framtidstro nedåt

Framtidstron i detaljhandeln sjunker. Den minskar dessutom i såväl butiks- som i e-handeln. Tron på framtida lönsamhet är svag. Framtidstron i både butiks- och e-handeln minskar. Svag tro på framtida lönsamhet och en sviktande anställningsvilja gör att framtidsförväntningarna bland e-handlarna hamnar på den lägsta nivån hittills i år. Framtidsindikatorn för e-handeln – som väger samman […]

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.