Härodlat på Arlas nya paket

Nu vill Arla visa tydligare var mjölken kommer från. På förpackningarna kommer en tydlig märkning för i vilken del av landet mjölken har sitt ursprung. – För konsumenten är det en trygghet, säger Kristina Hammerö hos Arla. Arla vill tydliggöra varifrån mjölken kommer och gör det nu genom att införa en regional märkning på var …

Arla satsar på Sommarmjölk i år

Sommarmjölk – och mera pengar till bönderna. Extra sommarbete för korna. – Vi ger konsumenterna en möjlighet att välja mjölk som premierar god djuromsorg, säger Kristina Hammerö hos Arla. Det är för att både leva upp till de krav svenskarna ställer och för att premiera mjölkbönder som ger kor extra sommarbete som Arla nu lanserar …

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.