Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

”Vi måste ändra våra matvanor”

Över 100 experter från 52 länder.
Tillsammans utgör de FN:s klimatpanel.
Nu konstaterar de att vi måste ändra våra matvanor radkalt av klimatskäl.

För att nå klimatmålen måste vi ändra produktionen av livsmedel i akt och mening att minska utsläppen.
Den tydliga slutsatsen dras i FN:s stora klimatrapport som nu har presenterats.

I rapporten från IPCC, som klimatpanelen förkortas, konstateras att människan idag använder 70 procent av all isfri yta på jorden och att vårt sätt att bruka marken påverkar klimatutsläppen kraftigt.
Det är därför viktigt att hitta mer hållbara sätt för markanvändning och markproduktion och att hitta bruk och skötsel som inte utarmar jorden.

– Det finns en väldigt stark koppling mellan klimatfrågan och hur vi använder marken, säger Markku Rummukainen, Sveriges representant i IPCC till TT.

Nästan en fjärdedel (23 procent) av alla utsläpp kommer från jordbruk, skogsbruk och andra användningar av jorden.
Räknar man in utsläppen för att förbereda och bearbeta matproduktionen anges andelen till siffran 37 procent.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch