Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Vill stoppa otillbörliga affärsmetoder

Organisationen Kött- och charkföretagen välkomnar en ny lagstiftning mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.
Det handlar om ett EU-direktiv som nu ska implementeras i svensk lagt.
Det välkomnas av köttbranschen.

Ett EU-direktiv som under 2019 grundligt utretts ska nu in i Sveriges lagstiftning. Det handlar om otillbörliga affärsmetoder inom livsmedelskedjan.
Konkurrensverket slog larm om att sådana affärsmetoder förekommer även i Sverige i en utredning 2018 och frågan har uppmärksammats både i Sverige och inom EU.

I en enkät som Kött- och charkföretagen (KCF) genomförde hösten 2017 bland sina medlemsföretag tillsammans med Livsmedelsföretagen uppgav 93 procent av kött- och charkföretagen att de upplevde att de blivit utsatta för otillbörliga affärsmetoder.
Motsvarande siffra i hela livsmedelsindustrin var 82 procent. Två tredjedelar uppgav också att det blivit vanligare de tre senaste åren. Totalt svarade 120 företag.

– Vi har under lång tid sett en affärskultur utvecklas där stora och starka kunder tvingar på leverantörer orimliga affärsvillkor. Våra undersökningar visar också att dessa förekommer i högre utsträckning mot våra medlemmar än bland livsmedelsföretag generellt. Den nya lagstiftningen måste säkerställa att dessa försvinner, annars kommer inte målen i livsmedelsstrategin att nås, säger Magnus Därth, vd KCF.

Organisationen välkomnar särskilt utredarens förslag att tillämpa lagstiftningen på alla aktörer och produkter i livsmedelskedjan. Det ger schyssta villkor för alla och gör lagstiftningen både enkel och transparent, menar man.

– Vi anser också att vissa affärsvillkor behöver diskuteras mer. Med större skiftningar i olika råvarupriser till följd av en ökad sårbarhet globalt, såväl för väderskiftningar som djursjukdomar, är det rimligt att också adressera det faktum att överenskomna prisökningar inte får genomslag direkt i dagligvaruhandeln. Det är en systematisk förflyttning av ekonomisk risk bakåt i kedjan som också är otillbörlig, säger Magnus Därth.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch