”WWF straffar fel företag”

Organisationen Kött- och charkföretagen är mycket kritisk till att WWF i sin köttguide, som man anser, fortsätter att granska olika länders regelverk snarare än hur hållbara olika produkter i butik verkligen är.

– Genom att osynliggöra de hållbarhetskrav som olika företag ställer på sina produkter och istället bara fokusera på regelverk, riskerar både konsumenterna att luras och företagens vilja till hållbarhetsarbete i framtiden att minska, skriver intresseorganisationen i en pressrelease.
Företagens viktiga hållbarhetsarbete uppmuntras inte heller genom guidens utformning, menar man.

– Det är väldigt förvånande att WWF fortsätter att osynliggöra företagens hållbarhetsstärkande åtgärder i sin återlanserade Köttguide, trots att vi sedan 2016 påtalat detta problem med guiden. WWF:s agerande gynnar varken konsumenternas medvetna val i butik eller miljön, säger Magnus Därth (bilden), vd för Kött- och charkföretagen.

WWF:s köttguide återlanserades den 5 november och bedömer hur hållbara olika länders regelverk är ur aspekterna klimat, biologisk mångfald, djurens välfärd, kemiska bekämpningsmedel och antibiotika. Guidens syfte är att den ska bidra till mer hållbar konsumtion.
– Genom att inte bedöma enskilda produktkoncept missar WWF chansen att på riktigt ge konsumenterna en guide till de hållbara köttprodukterna i butik. Guiden missar viktiga hållbarhetsåtgärder och är helt enkelt inte en guide i linje med 2020-talets hållbarhetsfokus, anser Magnus Därth.