Axfood når jämställt mål

Axfood har nått sina mål om en jämn könsfördelning bland ledare inom koncernen, meddelar man. ”Axfood har länge arbetat med långsiktiga mål för mångfald”, konstaterar man. Ja, nu slår Axfood fast att färska siffror visar att man nått sina mål om en jämn könsfördelning bland ledare inom koncernen. – Axfood har länge arbetat med långsiktiga …