Vill kartlägga kompetensbehov

Det finns en brist på utbildningar inom kött och chark i Sverige, anser regeringen. Nu vill man genomföra en inventering av vilka behov som finns för att kunna satsa rätt framöver. Bristen på utbildningar inom kött- och charkbranschen i Sverige gör att regeringen vill avsätta två miljoner kr för en inventering av kompetensbehov och relevanta …