Tobaksfritt stöper om
snusmarknaden

Det nikotinfria snuset fortsatte växa kraftigt under 2021 med en ökad försäljning på 88 procent, enligt siffror som Snusbolaget nu redovisar. Det nikotinfria snuset – nikotinportioner – fortsatte sin tillväxtresa under 2021 med en ökad försäljning på 88 procent och det är framförallt rökavvänjning som driver tillväxten, enligt de som svarat i Snusrapporten 2021. En …