Vill försvara det svenska snuset

Snuskommissionen har nyligen publicerat resultaten från sin enkätundersökning, som riktades till partiernas toppkandidater i Europaparlamentsvalet 2024. Syftet med enkäten var att få en djupare förståelse för kandidaternas ståndpunkter kring snus och relaterade tobaksfrågor, med fokus på hälsorisker, exportförbud och potentiella EU-regleringar.

Snart dags för EU-val

Livsmedelsföretagen riktar nu fokus mot det kommande EU-valet den 9 juni för att belysa de viktigaste frågorna för livsmedelsindustrin inför den nya mandatperioden. Ett valmanifest i fem punkter har lanserats för att klargöra förväntningarna och prioriteringarna för branschen inför valet.

Stärker livsmedels-beredskapen mot kris

Efter flera år av nedmontering av livsmedelsberedskapen i Sverige, tas nu steg för att återstärka den. Nu har den statliga utredningen ”En ny livsmedelsberedskap” presenterats med åtgärder för att förbättra beredskapen, inklusive ökad samordning, upprättande av nya beredskapslager och statlig finansiering för att stärka livsmedelsberedskapen.

Livsmedelspolitiska rådets första möte

Regeringens nyligen etablerade Livsmedelspolitiska råd hade sitt första möte den 13 mars under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren. Rådet, initierat av Livsmedelsföretagen, samlar ledande företrädare för Sveriges största livsmedelsproducenter och syftar till att bistå regeringen i arbetet med att utforma en uppdaterad livsmedelsstrategi.

VARJE VARDAG

Nyhetsbrev

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.