Vill försvara det svenska snuset

Arkivbild Mostphotos
Snuskommissionen har nyligen publicerat resultaten från sin enkätundersökning, som riktades till partiernas toppkandidater i Europaparlamentsvalet 2024. Syftet med enkäten var att få en djupare förståelse för kandidaternas ståndpunkter kring snus och relaterade tobaksfrågor, med fokus på hälsorisker, exportförbud och potentiella EU-regleringar.
  • Snusets Hälsorisker: Majoriteten av kandidaterna, inklusive de från Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, anser att snus är mindre skadligt än cigaretter.
  • Exportförbud: En överväldigande majoritet av kandidaterna stödjer att exportförbudet för svenskt snus hävs.
  • EU-regleringar: De flesta kandidater motsätter sig EU-kommissionens förslag om totalförbud och smakförbud för vitt tobaksfritt snus, inklusive kandidater från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
  • Miljöpartiets Ställning: Miljöpartiet valde att avstå från att svara på Snuskommissionens enkät.

Starka Politiska Viljan
”Resultaten visar att det finns en stark politisk vilja att skydda den svenska snustraditionen,” säger Karl Fagerström, ledamot av Snuskommissionen. Han betonar att denna vilja bland toppkandidaterna är ett viktigt steg för att bevara snuset som en mindre skadlig tobaksprodukt.

Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen, framhåller vikten av att de blivande parlamentarikerna och regeringen aktivt arbetar för att försvara Sveriges framgångsrika folkhälsopolitik. ”Toppkandidaterna har en förståelse för att snus är mindre skadligt än cigaretter, vilket är mycket positivt. Nu är det viktigt att de blivande parlamentarikerna och regeringen aktivt arbetar för att försvara Sveriges framgångsrika folkhälsopolitik. Detta kommer att möjliggöra att även resten av Europa kan dra nytta av skademinimering genom tillgången till mindre skadliga alternativ som snus.”

Arkivbild Mostphotos

Folkhälsoperspektiv
Milton påpekar också den stora skillnaden i rökfrekvens mellan Sverige och resten av EU. ”Den genomsnittliga rökningen i EU ligger på 18,4 procent jämfört med 5,6 procent i Sverige. Detta beror till stor del på att svenskar har tillgång till mindre skadliga alternativ till cigaretter, såsom traditionellt snus och tobaksfritt snus. Försiktiga beräkningar visar att 355 000 liv kan räddas varje år om övriga Europa tillåts byta från cigarrettrökning till snus.”

Slutsats
Sammanfattningsvis visar Snuskommissionens enkätresultat att det finns ett starkt politiskt stöd för att försvara det svenska snuset och dess mindre skadliga egenskaper jämfört med cigaretter. Genom att häva exportförbudet och motsätta sig restriktiva EU-regleringar, kan Sverige fortsätta att leda vägen i skademinimering och folkhälsa.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil