Snart dags för EU-val

Foto Livsmedelsföretagen
Livsmedelsföretagen riktar nu fokus mot det kommande EU-valet den 9 juni för att belysa de viktigaste frågorna för livsmedelsindustrin inför den nya mandatperioden. Ett valmanifest i fem punkter har lanserats för att klargöra förväntningarna och prioriteringarna för branschen inför valet.

Manifestet utgör inte bara en vägledning för kandidater i EU-valet utan också ett underlag för dialog med politiska partier och regeringen inför den kommande mandatperioden och den nya EU-kommissionen.

De fem viktigaste budskapen enligt Livsmedelsföretagen inför EU-valet och den nya mandatperioden är:

Ett hållbart livsmedelssystem bygger på lönsam livsmedelsproduktion. Detta innebär att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion som kan möta samhällets behov på lång sikt.

EU måste bli bättre på forskning och innovation. Att främja forskning och innovation inom livsmedelssektorn är avgörande för att möta utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld.

Livsmedelsindustrin behöver stabila regelverk för att leverera. Stabila och förutsägbara regelverk är nödvändiga för att skapa en trygg och konkurrenskraftig miljö för livsmedelsföretag att verka i.

Slå vakt om säkra livsmedel – med förnuft och utan onödigt matsvinn. Att säkerställa säkra livsmedel är av yttersta vikt, samtidigt som det är viktigt att minimera matsvinn och främja en hållbar hantering av resurser.

EU behöver både ökad inhemsk produktion och handel över gränserna. Att balansera inhemsk produktion med internationell handel är viktigt för att säkerställa tillgången på kvalitativa och prisvärda livsmedel.

Genom att lyfta dessa frågor vill Livsmedelsföretagen säkerställa att den svenska livsmedelsindustrins intressen och behov beaktas på EU-nivå, där många beslut som påverkar branschen fattas.

Europaparlamentet spelar en central roll i beslutandet om ny EU-lagstiftning och har stor betydelse för den svenska livsmedelsindustrin. Valet av ledamöter till parlamentet kommer således att påverka branschens framtid och utveckling under den kommande mandatperioden.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil