Starkt Willys och trendspaning i Axfoods årsredovisning

Axfood summerar i sin årsredovisning ett framgångsrikt 2019, med förbättrat rörelseresultat och stabil lönsamhetsutveckling. I hållbarhetsarbetet är företaget nära att uppfylla flera av sina egna uppsatta mål. Axfood redovisar också en rad aktuella trender som företaget och branschen måste förhålla sig till. Tillväxt gav högre marknadsandel Axfood ska växa mer än marknaden enligt ett nytt …

Ursäkta att det går långsamt...

VI VÄXER

och arbetar ständigt med att göra er upplevelse bättre och snabbare.