Bristande konkurrens ett hinder

Arkivbild Mostphotos
Matbutiker runt om i landet kämpar med att hålla priserna nere, men bristande konkurrens och ineffektiva investeringar gör det svårt. Konkurrensverket pekar på strukturella problem som behöver åtgärdas för att handlare ska kunna erbjuda bättre priser.

Konkurrensverket (KKV) har publicerat en ny rapport som granskar prissättningen inom livsmedelsbranschen, och handlare känner av trycket. Enligt Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket, är den begränsade konkurrensen inom dagligvaruhandeln och förädlingsindustrin en stor utmaning för handlare som vill erbjuda konkurrenskraftiga priser.
– Konsumenterna betalar mer än vad man skulle behöva göra, och pengar hamnar inte i de led som de skulle behöva för att stimulera produktion eller nya aktörer att träda in på marknaden, säger Martin Bäckström.

Handlare runt om i landet bekräftar att höga inköpspriser och brist på lågprisbutiker i många kommuner gör det svårt att hålla priserna nere. Konkurrensverket har granskat priserna på viktiga basvaror som smör, bröd, ägg, kyckling, matolja, potatis och ost, och funnit att prisökningarna kulminerade i mars 2023. Sedan dess har priserna stannat kvar på en hög nivå, vilket påverkar både handlare och konsumenter. Många butiksägare uttrycker frustration över att behöva förhålla sig till höga leverantörspriser samtidigt som de försöker möta konsumenternas förväntningar på låga priser. Dagligvaruhandeln har visserligen kunnat öka sina vinstmarginaler något, men detta sker på bekostnad av kundnöjdheten och långsiktig lönsamhet.

Konkurrensverket föreslår flera åtgärder för att förbättra konkurrensen och ge handlare bättre förutsättningar att sänka priserna. Ett av förslagen är att kunna stoppa förvärv på lokala marknader som hämmar konkurrensen. Dessutom behövs fler butikslägen i kommunerna för att ge utrymme för nya aktörer.
– I cirka 90 kommuner saknas lågprisbutiker, konstaterar Bäckström, vilket gör det svårt för handlare i dessa områden att konkurrera effektivt.
För handlare skulle dessa åtgärder innebära en möjlighet att bättre möta efterfrågan och erbjuda mer konkurrenskraftiga priser. Genom att förbättra konkurrensen kan handlare inte bara locka fler kunder utan också säkerställa en mer hållbar och rättvis marknad. Butiksägare hoppas att Konkurrensverkets förslag kan leda till konkreta förändringar som underlättar deras verksamhet och gör det möjligt att sänka priserna. En förbättrad konkurrenssituation skulle inte bara gynna konsumenterna utan också stärka hela dagligvaruhandeln och skapa en mer dynamisk marknad.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil