Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent under mars 2022 jämfört med samma månad 2021, enligt Svensk dagligvaruhandels dagligvaruindex. 
Kalendereffekten för mars månad beräknas till -2,4 procent till följd av att påsken inföll i början av april i fjol, vilket innebar att en stor del av påskinköpen gjordes i slutet av mars. 
Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgår därmed till 3,0.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 3,1 procent jämfört med samma månad i fjol. 
Butiksförsäljningen har stått för hela tillväxten i dagligvaruhandeln under det senaste halvåret.

– Livsmedelspriserna har fortsatt öka under månaden och försäljningstillväxten kan huvudsakligen härledas till att inflationen steg även i mars. Men bortsett från det är det tydligt att det är i butik som försäljningsutvecklingen sker, säger Karin Brynell, vd för Svensk dagligvaruhandel.

Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 29,7 procent jämfört med samma månad i fjol. 
Hemleverans minskade med 20,0 procent och upphämtning i butik med 38,3 procent. Jämförelsetalen var dock starka, då e-handelstillväxten uppgick till hela 109,1 procent i mars 2021. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i mars till 5,4 procent.

– För sjätte månaden i rad ser vi en negativ tillväxt inom e-handeln, vilket är en följd av den kraftiga försäljningsutvecklingen i fjol. E-handelsandelen ligger nu på dryga fem procent, avslutar Karin Brynell.