Inte oväntat att vi ville veta mer om dammsugare och tvättmaskiner, kanske. Men det var luftfritöser som lockade flest att läsa testresultat…

Oberoende tidskriften Råd & rön sysslar med viktig konsumentupplysning sedan många år.
En del i detta är den mängd tester som tidningen genomför varje år.

Dessa tester har stort genomslag och många följer dem noggrant inför olika köp.
Under 2021 visade det sig att det var luftfritöser flest ville läsa testresultat om hos Råd & rön.

Dammsugare, tv, tvätt- och diskmaskiner är klassiker på listan liksom skrivare – men robotdammsugarens plats här är en nyhet som förstås kommer sig av att denna produkt fick sitt riktiga genomslag under 2021.

Mer oväntat är möjligen att så många ville läsa om testresultat kring toarengöringsmedel – och kanske ännu mer att ämnet kaffefilter uppenbarligen inte är uttömt ens när vi går över till år 2022…

Tio mest lästa testerna hos Råd & rön 2021
1.  Luftfritöser
2. Dammsugare
3. TV
4. Tvättmaskiner
5. Diskmaskiner
6. Skrivare
7. Robotdammsugare
8. Toarengöringsmedel
9. Diskmedel
10. Kaffefilter