Ny undersökning om barns ekonomi

Ica-banken tipsar om bolåneräntan
Magnus Hjelmér | Foto: Ica-banken
En färsk undersökning från ICA Banken belyser barns ekonomiska vanor och visar på en oroande tendens mot ett riskabelt beteende. Trots att föräldrarna utgör den primära källan till barnens kunskap om privatekonomi, saknar många barn tydliga regler för sina pengar.

De förlitar sig oftast på att få extra pengar via Swish när de önskar det. Detta beteende kan lägga grunden för ekonomiskt risktagande hos barnen, enligt Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Undersökningen, genomförd av Verian bland barn i åldrarna 8–18 år, visar att nästan en tredjedel av barnen regelbundet begär extra pengar via Swish från föräldrarna eller andra vuxna. Av dessa svarar 70 procent att de oftast eller alltid får de begärda pengarna. Dessutom saknar drygt två av fem barn tydliga regler för hur de ska använda sina pengar.

Magnus Hjelmér pekar på att om barn inte lär sig att hushålla med sin ekonomi riskerar de att internalisera en ”köp nu, betala senare”-mentalitet, vilket kan leda till ekonomiska problem i framtiden. Han betonar vikten av att barn lär sig att ta ansvar för sina pengar och att föräldrar inte bör ge extra pengar när barnens budget är slut.

Även om över hälften av barnen regelbundet pratar om familjens ekonomi hemma, visar undersökningen att en betydande andel barn inte har denna typ av samtal särskilt ofta. Samtidigt framgår det att föräldrarna utgör den främsta källan till barnens kunskaper om privatekonomi, medan skolan har en mindre betydande roll.

Resultaten visar också på könsskillnader i barns konsumtionsvanor, där tjejer i högre grad vill spendera sina pengar på skönhetsprodukter medan killar prioriterar godis och teknikprylar. Dessutom visar undersökningen att en betydande del av barnen oroar sig för sina föräldrars ekonomi och att vissa tar från sitt sparande när de behöver extra pengar.

Sammanfattningsvis pekar undersökningen på behovet av att förbättra barns ekonomiska utbildning och att främja sunda ekonomiska vanor redan från tidig ålder för att förhindra framtida ekonomiska problem.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil