Nytt samarbete på Framtidsgården Viken

Arkivbild Mostphotos
Den 1 juli blir Lantmännens Framtidsgård Viken medlem i Arla. Samtidigt inleds ett nytt samarbete mellan Arla och Lantmännen för att driva utvecklingen mot en hållbar och produktiv mjölkproduktion i Sverige.

Europas ökade fokus på hållbar livsmedelsproduktion och Sveriges behov av att stärka livsmedelsberedskapen har bidragit till ett nytt momentum för svenskt jordbruk. En stärkt lönsamhet i lantbruket är en viktig förutsättning för att både öka livsmedelsproduktionen och för att ställa om till en hållbar produktion. Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Arla och Lantmännen bidra till hela branschens gröna omställning. Framtidsgården Viken, som har 440 mjölkkor och 450 kvigor och kalvar samt 365 hektar mark för växtodling, kommer att bli en central plats för innovation inom mjölkproduktion. Tidigare har gården använts för Lantmännens foderutveckling, men samarbetet med Arla kommer att bredda fokus till andra områden som djuromsorg, markanvändning, kolinlagring och fossilfria insatsvaror.
– Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Lantmännen och Arla bidra till hela branschens gröna omställning. Ambitionen är att Viken ska driva fossilfri, produktiv och lönsam mjölkproduktion, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Ökad produktion och minskade klimatutsläpp
Sverige har goda förutsättningar för en hållbar och fossilfri mjölkproduktion, trots utmaningen att öka produktionen samtidigt som den gröna omställningen genomförs.
– Efter att svensk mjölkproduktion minskat under flera decennier finns nu en ny framtidstro i branschen. Vi har goda förutsättningar att utveckla en hållbar och fossilfri mjölkproduktion, säger Åse Arnbratt, chef för gårdsnära hållbarhetsfrågor på Arla.
För enskilda lantbruksföretag är det svårt att ta risker i spjutspetsprojekt. På Framtidsgården Viken kan Arla och Lantmännen testa metoder och inspirera mjölkföretagare att ta nästa steg. Genom Arlas FarmAhead-program med klimatdata på gårdsnivå och ekonomiska incitament för hållbarhetsåtgärder, samt Lantmännens kunskap och lösningar för framtidens jordbruk, kan Framtidsgården Viken bana väg för hela branschens omställning.
– Teknik, kunskap och vilja finns för att fortsätta utvecklingen av framtidens lantbruk och framtidens mjölkproduktion. Men hela värdekedjan måste dela på den investering som krävs, säger Kristina Gustafsson, chef för Lantmännens Foderaffär.

Fakta om samarbetet på Framtidsgården Viken

  • Från den 1 juli blir Lantmännens Framtidsgård Viken medlem i Arla.
  • Syftet är att omsätta befintlig kunskap till praktiska utvecklingsprojekt för att utveckla svensk mjölkproduktion och nå hållbarhetsmålen.
  • Viken har cirka 450 mjölkkor och lika många kalvar och kvigor samt närmare 400 hektar mark för vall, spannmål och bete.
  • Demonstration av ny teknik med lantbruksföretagaren i centrum.

Fakta om Arla FarmAhead

  • FarmAhead är Arlas program för den gröna omställningen på gårdarna.
  • Bygger på klimatdata från 8000 gårdar, inventeringar av biologisk mångfald och jordhälsoprover.
  • Innebär en omfördelning av mjölkpriset för att ge incitament till åtgärder som minskar gårdarnas klimatpåverkan och ökar bidraget till biologisk mångfald och jordhälsa.

Samarbetet mellan Arla och Lantmännen på Framtidsgården Viken markerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och produktiv mjölkproduktion i Sverige.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil