Återhämtningen på gång inom handeln

Återhämtningen på gång inom handeln
”Hoppet återvänder”, konstaterar Svensk handels vd Karin Johansson om läget. Foto: Pressbild Svensk handel
Framtidstron i handeln ökar inom alla delbranscher men osäkerheten kvarstår ändå, konstaterar Svensk handel i sin färska handelsbarometer.

Framtidstron i handeln ökar inom alla delbranscher men osäkerheten kvarstår ändå, konstaterar Svensk handel i sin färska handelsbarometer.

Framtidsindikatorn i handeln ökar inom alla delbranscher. Sällanköpsvaruhandeln visar på en stark återhämtning från låga nivåer, men osäkerheten kring framtiden är fortsatt påtaglig.
Även inom partihandeln ser man något ljusare på de kommande tre månaderna. Det är dock bara e-handeln som har en positiv framtidstro, med ett index över 100.

Så sammanfattar Svensk handel läget utifrån april månads handelsbarometer.
I den stiger framtidstron i sällanköpshandeln för andra månaden i rad och framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet stiger med 8,9 enheter till 95,5.
Eftersom den neutrala nivån – ”normaltillståndet” – är 100 är det fortfarande en ökning från låga nivåer och med en kvarvarande osäkerhet om framtiden.

– Hoppet återvänder i takt med vaccinationerna. Över 2.3 miljoner vaccinationer har nu genomförts i Sverige. Men trots en uppgång i Framtidsindikatorn vågar inte butikshandlarna vara allt för optimistiska, då framtiden fortsatt är oviss, kommenterar Svensk handels vd Karin Johansson.

Partihandeln, som bland annat levererar varor till detaljhandeln, restauranger, export och offentlig sektor, har under coronapandemin lidit stora förluster.
Enligt en beräkning från Svensk handel som baseras på statistik från SCB tappade partihandeln 60 miljarder kronor under 2020.

I april går det att skönja en viss optimism, då Framtidsindikatorn stiger med 7,8 enheter till index 99,0.
– Det är glädjande att partihandeln, som också drabbats hårt av pandemin under året som gått, nu ser lite ljusare på framtiden. Butikernas återhämtning speglas i leverantörernas framtidstro, säger Karin Johansson.

Även inom e-handeln stiger framtidstron och index där landar på 117,2, vilket är 3,3 enheter upp.
– E-handelns framtidsoptimism ser ut att stabilisera sig på en hög nivå och det finns en betydligt starkare framtidstro än i detaljhandeln. Det är tydligt att pandemin har fört med sig förändrade beteendemönster som gjort att allt fler söker sig till e-handeln, avslutar Karin Johansson.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil