Räkna med starkare krona – efter semestern

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman | Foto Pressbild
Efter flera år av svag utveckling ser den svenska kronan ut att stärkas, enligt Handelsbankens nya konjunkturprognos. Men sommarresenärer kan bli besvikna, då lyftet väntas ske först efter semestern. Detta betyder att reskassan för semesterfirare förblir oförändrad på kort sikt.

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman förklarar att medan en starkare krona är på väg, kommer effekten inte märkas förrän efter sommaren.

Sverige går mot ljusare ekonomiska tider med lägre inflation, vilket öppnar för en omläggning av den ekonomiska politiken. Lägre räntor och ökade statliga stimulanser bidrar till en starkare arbetsmarknad och högre hushållsinkomster.

Handelsbankens ekonomer förutspår att BNP ökar med 0,4 procent i år och sedan stiger med 2,8 procent nästa år och 2,4 procent 2026. Denna tillväxt, driven av hushållens ökade konsumtion, är starkare än i de flesta andra europeiska länder. Christina Nyman noterar att hushållens framtidsutsikter har förbättrats med stigande bostadspriser och högre sparande, vilket pekar på en buffert som kan stimulera konsumtionen ytterligare.

Utmaningar inom Bostadsbyggandet
Trots den övergripande ekonomiska optimismen kvarstår utmaningar inom bostadsbyggandet. Antalet byggstarter har halverats på grund av stigande byggkostnader, högre räntor och lägre bostadspriser på andrahandsmarknaden. Nyman påpekar att även om byggandet inte väntas öka markant, finns det fortfarande ett behov av bostäder i storstads- och universitetsområden där befolkningen växer.

Förbättring på Arbetsmarknaden
Efter en försvagning under det senaste året, som främst drabbat unga och tillfälligt anställda, visar indikatorer på att efterfrågan på arbetskraft stabiliseras. Sysselsättningen väntas bli oförändrad det närmaste halvåret, men arbetsmarknaden förväntas återhämta sig mot slutet av året och förstärkas under 2025.

Internationell Ekonomisk Utveckling
I USA förblir konjunkturen stark, men inflationsnedgången har stannat av, vilket skjuter upp Federal Reserves första räntesänkning. I euroområdet är konjunkturen svalare, men arbetsmarknaden är stram och inflationen på väg ner, vilket väntas leda till räntesänkningar från ECB i juni.

I Sverige fortsätter inflationen att sjunka och Riksbanken har redan inlett räntesänkningar, med fler väntade i september och december. Christina Nyman förutspår att när Fed påbörjar sina räntesänkningar i september, kommer även kronan stärkas varaktigt.

Långsiktiga Utsikter
På längre sikt bestäms räntan av mer än bara inflationsmålet, med faktorer som befolkningstillväxt och teknologisk utveckling, inklusive AI, som kan påverka produktivitet och levnadsstandard. Även om AI kan ersätta vissa jobb, förväntas den totala sysselsättningseffekten vara neutral på lång sikt.

Finanspolitikens Framtid
Med en normaliserande inflation och starka statliga finanser väntas en expansiv finanspolitik nästa år. Skattesänkningar, ökat stöd till kommuner och upprustning av försvaret är några av de planerade åtgärderna, samtidigt som den offentliga skuldsättningen förblir låg och stabil.

Den ekonomiska återhämtningen, driven av ökad konsumtion och offentliga investeringar, ser ljus ut för Sverige, även om den efterlängtade förstärkningen av kronan dröjer till efter semestern.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil