Ungas oro över privatekonomin ökar

Foto Pressbild
En ny undersökning visar att sex av tio unga i åldrarna 18-24 år är mer oroliga för sin privatekonomi idag än för sex månader sedan. Samtidigt säger åtta av tio unga att de behöver mer information om hur de kan förbereda sig finansiellt inför en kris.

Den nya undersökningen, ”Finansiell krisberedskap – pulsmätning maj 2024”, visar att oron bland unga kring deras egen ekonomi har ökat markant under det senaste halvåret. Enligt undersökningen uppger 58 procent att de är mer oroliga för sin privatekonomi idag än vad de var för sex månader sedan.
– Det är en oro som bör tas på allvar. Dagens unga möter en rad ekonomiska utmaningar. Det handlar om stigande boendekostnader, osäkra arbetsmarknadsutsikter och ökade kostnader i allmänhet. För många unga innebär detta att inträdet i vuxenlivet kantas av ekonomisk osäkerhet och stress, vilket kan påverka deras psykiska hälsa, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.
Samtidigt visar undersökningen att 78 procent av de unga känner ett behov av mer information om hur de ska förbereda sig finansiellt inför en kris.
– Här behöver vi, tillsammans med myndigheter, politiker och andra aktörer, bli bättre på att nå ut. Den finansiella folkbildningen är viktig för att ge individen verktyg att fatta medvetna ekonomiska beslut. Men den är också viktig utifrån ett beredskapsperspektiv. I brist på tydlig information på det här området ökar risken för desinformation och påverkan som ökar oron och försämrar tilltron till det finansiella systemet i allmänhet och samhället i stort, säger Björn Elfstrand.
Sparbankerna har länge haft ett åtagande att utbilda i vardagsekonomi och bidra till samhällets motståndskraft.
– Vi kan vara drivande i den frågan, då vi har en tydlig förankring i lokalsamhället och starka kundrelationer, avslutar Björn Elfstrand.

Om undersökningen
Undersökningen ”Finansiell krisberedskap – pulsmätning maj 2024” genomfördes av undersökningsföretaget 3S på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Den gjordes i certifierade webbpaneler med ett representativt slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18–80 år, och antalet svarande var 1 026 personer. Undersökningen genomfördes mellan 16–21 maj 2024.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil