155 remissvar lämnade om gårdsförsäljning

Foto Arkivbild, MostPhotos
155 organisationer, instanser och parter har lämnat sina remissvar på utredningen om gårdsförsäljning av alkohol, i huvudsak med väntade åsikter.

 Ensamutredaren Elisabeth Nilsson lade fram sin utredning med rubriken ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning” och den har nu varit ute så att alla har kunnat lämna in svar kring utredningens förslag.

De till antalet flesta remissvaren är positiva till att införa gårdsförsäljning enligt utredarens förslag – under den viktiga förutsättningen att Systembolagets detaljhandelsmonopol inte rubbas utan istället bevaras.
Utifrån den viktiga förutsättningen är en majoritet av de inlämnade remissvaren positiv till en begränsad gårdsförsäljning.

De som är aktiva producenter har naturligtvis en positiv syn på utredningen.
– Remissvaren visar att det finns en stark uppslutning bakom utredningsförslaget och att man tycker förslaget är väl genomarbetat. Vi hoppas därför att regering och riksdag snabbt nu gör verklighet av förslaget och tillåter gårdsförsäljning av alkohol, konstaterar exempelvis Sara Sundquist, generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges producenter av alkoholdrycker, SPAA.

Av de totalt 14 juridiska instanser som svarat – från Justitiekanslern till Sveriges advokatsamfund, tillstyrker fem förslaget. Två är negativa med resterande sju inte har någon åsikt om förslaget eller har inget att erinra. Främst diskuteras hur en ändrad lagstiftning kan komma att påverka deras verksamhet.

Ett 30-tal av remissvaren är från företrädare från dryckesbranschen och -tillverkare. Dessa är med få undantag positiva till gårdsförsäljning

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil