Åtar sig att uppnå nettonollutsläpp

Rolf Ladau CEO of Paulig | Foto Pressbild
Paulig har nyligen offentliggjort sin ambition att minska sina globala utsläpp av växthusgaser till netto noll senast år 2045. Detta mål är en förlängning av företagets nuvarande hållbarhetsmål och ambitionsnivå för 2030, som godkänts av Science Based Targets-initiativet och är i linje med 1,5 gradersmålet enligt Parisavtalet.

”Detta åtagande är en fortsättning på våra klimatåtgärder och ett viktigt steg framåt i vår resa till att bli branschledande inom hållbarhet. De senaste åren har vi gjort framsteg mot våra mål för 2030 och det arbetet fortsätter vi naturligtvis med. Att sätta ett långsiktigt mål för netto noll vägleder oss i att påskynda omställningen och våra åtgärder för kommande decennier, som planering av nya innovationer, nya tillväxtmål och skickar viktiga signaler för implementering av ny teknik”, säger Rolf Ladau, vd och koncernchef för Paulig.

Paulig har sedan tidigare som mål att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent och med 80 procent från den egna verksamheten senast 2030, från 2018 års baslinje. Företagets klimatmål är godkända av Science Based Target-initiativet och är i linje med Parisavtalets 1,5°C-ambition. För att säkerställa att målen fortsätter att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen kommer Paulig att validera detta långsiktiga mål med Science Based Targets-initiativet (SBTi) samtidigt som de uppdaterar sina mål för 2030 med den senaste vägledningen för skogs-, mark- och jordbrukssektorn.

Drivkraft för förändring
För att uppnå nettonollutsläpp kommer Paulig att fortsätta genomföra sina program för utsläppsminskningar både i egna verksamheter (Scope 1 & 2) och i viktiga värdekedjor (Scope 3). På lång sikt planerar företaget att stegvis förfina färdplanerna, inklusive övergångar till förnybar energi utöver elektricitet, investeringar i innovativa teknologier och att utöka användningen av nya jordbruksmetoder.

Ett konkret verktyg för att driva omställningen är Pauligs klimatfond, lanserad 2023. Fonden används för att starta upp och stödja nya metoder och innovationer för att minska utsläppen där de har störst påverkan; värdekedjorna för kaffe, vete och majs samt logistik. Projekten väljs ut årligen och genomförs tillsammans med Pauligs samarbetspartners och leverantörer.

För att påverka bredare har Paulig också anslutit sig till Consumer Goods Forum’s Net Zero Coalition tillsammans med 18 ledande globala konsumentvarumärken, återförsäljare och producenter. Initiativet fokuserar på att leverera och påskynda konsumentvarubranschens åtaganden för att minska växthusgasutsläppen. Syftet är att förbättra branschens interna förmågor att uppnå netto noll och driva på för att aktivt integrera utsläppsminskningar.

”Vi har redan tagit många steg inom Paulig och utvecklar ständigt nya lösningar för ett mer hållbart matsystem. Vårt åtagande om netto noll speglar vår tro på företagens kraft att driva positiv förändring. Vi hoppas att fler partners och företag ansluter sig till oss på denna omställningsresa och prioriterar hållbarhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för vår planet och kommande generationer,” säger Rolf Ladau.

Pauligs klimatinitiativ
Paulig har globala leveranskedjor, och dess produkter säljs i över 70 länder. Som ett internationellt livsmedels- och dryckesföretag står det mitt i livsmedelsvärdekedjan och har förmågan att påverka både vid rötterna där råvarorna kommer från och gentemot konsumenterna.

Företaget har stadigt fortsatt att göra framsteg mot sina mål, och år 2023 minskade Paulig växthusgasutsläppen i sina egna verksamheter med 22 procent från basåret 2018. Några av de senaste klimatinitiativen inkluderar:

  • Att företagets 11 anläggningar drivs med 100% förnybar el. Sex av elva fabriker har också övergått till 100% förnybar biogas.
  • Flera hållbara jordbruksprojekt i värdekedjorna för vete och kaffe tillsammans med leverantörer och samarbetspartners.
  • Lansering av Santa Marias vetetortillas med upp till 50% lägre klimatpåverkan.
  • Införande av återvinningsbara kaffepackningar som är enklare att öppna i Finland och Estland.
  • Stärkande av skyddet av biologisk mångfald genom att lägga till natur som en del av hållbarhetsmålen.
  • Ökad tillgänglighet av lokal biogas och långsiktiga alternativ för energiomställning.
  • Säkerställande av att 100% av råvarorna från högriskområden kommer från hållbara källor verifierade av externa parter.

Pauligs åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 speglar företagets långsiktiga strategi för hållbarhet och dess vision om att bli en branschledare inom hållbarhet och klimatomställning.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil