Försäljningen i mars minskade med 2 procent till 623 miljoner kr (639). Organiskt ökade försäljningen med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online minskade med 3 procent till 82 miljoner kr (85).
Så sammanfattar Clas Ohlson självt utvecklingen mars 2023.

Jämfört med motsvarande månad föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 7 butiker. 
Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 222 (229).

– Den organiska försäljningsökningen i mars var en procent i en marknad präglad av minskat konsumtionsutrymme för hushållen, samt med sju butiker färre netto jämfört med motsvarande månad förra året, konstaterar koncernchefen Kristofer Tonström i sin jakt efter ljusglimtar. 

– Vi noterar en god försäljningsutveckling i Norge med en organisk försäljningsökning om tre procent, men parallellt med att den norska kronan försvagats relativt den svenska kronan ser vi att omvärldsfaktorer som kostnadsinflation och en stark US-dollar ger fortsatta utmaningar framöver, medger Tonström som ser arbetet med kostnadsbesparingar högt prioriterat framöver.