Kommuner vill handla svensk mat

Kommuner vill handla svensk mat
Foto: Jan Lindmark
Svensk produktion är det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden.

Svensk produktion är det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden.

– Den offentliga sektorn kan bidra stort till en stabil svensk matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur. Därför är det bra att så många kommuner vill att upphandlade livsmedel ska vara producerade i Sverige, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

‎‎I en enkät till samtliga kommuner i Sverige svarar sju av tio upphandlingsansvariga, 66 procent, att svensk produktion är ett av de tre viktigaste kriterierna när kommunen köper livsmedel.

Även bra djuromsorg (57 procent) och lokal produktion i samma eller angränsande län (41 procent) anges som viktiga kriterier.‎‎

Bland de fördelar med lokal produktion som framhålls i enkäten ligger fler arbetstillfällen, minskad klimatpåverkan och högre självförsörjningsgrad i topp.

‎‎– De svenska kommunerna har förstått att det vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Inte minst våra mjölkbönder gör ett viktigt arbete för att ge oss nyttig mat från hållbara och lokala lantbruk, säger Anna-Karin Karlsson.‎‎

Varje år upphandlar kommuner i Sverige varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. I en opinionsundersökning bland allmänheten som Norrmejerier låtit Kantar Sifo genomföra, svarar nio av tio svenskar, 90 procent, att kommuner bör välja lokalproducerat när de köper in livsmedel.‎‎

Fakta/Kommunundersökningen

Undersökningen genomfördes av Norrmejerier i form av en enkät till ansvariga för upphandling av livsmedel i alla Sveriges 290 kommuner. Enkäten genomfördes i september 2020 och besvarades av 188 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens om 65 procent. Frågorna som ställdes var:

Vilka tre kriterier väger tyngst när din kommun upphandlar livsmedel?

Svensk produktion: 66 procent
Bra djuromsorg: 57 procent
Lokal produktion (angränsande län): 41 procent
Ekologisk produktion: 40 procent
Lågt pris: 31 procent
Låg klimatpåverkan: 23 procent
Högt näringsinnehåll: 9 procent
Korta transporter: 8 procent
Lågt matsvinn: 4 procent
Snabba leveranser: 2 procent
Annat: 5 procent‎‎

Vilka fördelar ser din kommun med att upphandla mer lokalproducerad mat?
Fler arbetstillfällen i regionen: 42 procent
Minskad klimatpåverkan: 36 procent
Högre självförsörjningsgrad: 33 procent
Ökad biologisk mångfald / mer välmående natur: 17 procent
Bättre livsmedel (nyttigare, godare etc): 13 procent
Bättre djuromsorg/djurvälfärd: 12 procent
Mindre antibiotika: 3 procent
Mindre matsvinn: 2 procent
Billigare livsmedel: 0 procent
Annat: 0 procent‎ 

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil