Krönika: Digitalisering i Dagligvaruhandeln

Fler än var tredje svensk blev mer priskänslig under pandemin och det finns goda skäl till det. Siffror från Livsmedelsföretagen visar att råvarupriserna ökat med 50-120 procent sedan pandemin startade.

Dessa ökningar har ännu inte fullt ut slagit igenom i konsumentledet, men kan framöver sätta press på konsumenter att handla smartare och på handlare att försöka hålla priserna nere. Därför måste svenska dagligvaruhandeln digitaliseras ytterligare. För att inte föra över för mycket av de ökade priserna på konsumenterna måste dagligvaruhandeln skära kostnader och arbeta smartare. Det finns mycket kvar att göra när det gäller att digitalisera svenska livsmedelsbutiker. Fortfarande sker mycket av arbetet i butikshyllorna manuellt, vilket är både kostsamt och ineffektivt. Digitaliseringen har dröjt hos en hel del butiker, men kanske blir det nu de globala prisökningarna som får de kvarvarande butikerna att gå från resurskrävande manuella till mer digitala processer.

Mer dynamiskt tänk kring priser
Vi ser i våra undersökningar att fler än var tredje svensk börjat titta efter mer rabatter i hyllorna under pandemin och 66 procent börjat jämföra mer priser vid hyllkanten. Den ökade prismedvetenheten från konsumenter i dagligvaruhandeln ökar utrymmet för branschen att arbeta mer dynamiskt med priser. Numera är det exempelvis möjligt att använda AI-baserade digitala verktyg för att förändra priser i realtid utifrån förändringar på marknaden och i omvärlden. Kunderna är redo för denna förändring, nu är det upp till handeln att skapa förutsättningarna. Fördelarna för butiker som kommit längre med dynamisk prissättning är också att de kan minska matsvinnet, något som 64 procent av svenskarna vill att dagligvaruhandeln ska lägga mer fokus på. Minskat matsvinn kan både bidra till en hållbarare affär och sänka priserna för konsumenterna. För att kunna jobba mer dynamiskt med priser måste fler butiker våga ta steget och digitalisera sin prisstrategi.

Click & Collect | Foto Pricer

Fler digitala rutiner
Under pandemin upptäckte många svenskar dagligvaruhandelns tjänster för click & collect och hemleverans. Våra undersökningar visar också att många är beredda att fortsätta med dessa tjänster framöver. Men för att tjänsterna ska bli lönsamma för branschen måste de ytterligare fintrimmas, manuella moment måste ersättas av mer automatisering och digitala rutiner för att få affären att gå ihop. Digitalisering har tidigare lyfts fram av Riksbanken som en möjlig inflationsdämpare. När vi nu står inför en tuff situation framöver med högre livsmedelspriser är vi som bransch skyldiga att ta till alla medel vi kan för att motverka höjningar som kan slå hårt mot hushållen. Därför anser vi att ytterligare digitalisering av dagligvaruhandeln kan spela en avgörande roll under året som kommer.

Krönikör:
Fredrik Sunesson
Ansvarig för Pricer i Sverige.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

SWAJP Annonser

Coops medlemmar stöttar bigårdar

Här kan man snacka om ett rejält bi-drag. Coops medlemmar skänker 1,3 miljoner bin till demonstrationsbigårdar i ett nytt samarbete.

Sales Support firar 30 år

30-årsjubileum. Och 15-årsjubileum. Det är mycket nu för
Sales Support som både firar och tittar framåt.

Arla testar foder för mindre utsläpp

Nu testar drygt 2 500 svenska Arla-kor fodertillskottet Bovaer. Det är ett experiment som syftar till att minska metanutsläppen med cirka 30 procent.

NYHETER VARJE VARDAG I DIN MOBIL?

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

info@butikstrender.se

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil