21 siktar på fossilfritt 2025

21 företag i Dagligvaruleverantörernas förbund, DLF, antar nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Det gör man genom att ta sikte på fossilfria inrikes transporter senast år 2025.

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.
Fossilfritt Sverige är med sitt initiativ Transportutmaningen inne på att ytterligare stärka den satsningen.

Dagligvaruleverantörerna har många egna transporter men det är framför allt genom att ställa krav på de transporter de köper in som de har möjlighet att påverka hela transportbranschen.
DLF har ett eget transportinitiativ för sina medlemmar och det är 21 företag ur detta som nu antagit Transportutmaningen.

De lyfter tillsammans med Fossilfritt Sverige idag också fram fem krav på regeringen för att göra det gynnsamt för de företag som vill gå före och driva utvecklingen mot fossilfria transporter.

De kräver att regeringen ska

– verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020.

– skapa långsiktiga spelregler för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle från åkrar och skog, genom att höja ambitionen i reduktionsplikten i nivå med vad Energimyndigheten föreslår.

– stimulera och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen såsom vätgas, biogas etc

– lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell laddinfrastruktur för lastbilar kan påbörjas snarast.

– införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastning mellan järnväg, sjöfart och lastbil. Det skulle ge ett effektivare och konkurrenskraftigare godstransportsystem.

DLF-företag som antar transportutmaningen
Arla foods
Arvid Nordquist
Coca-Cola European Partners Sverige
Fazer Sweden
Guldfågeln
Henkel Norden
HK Scan Sweden
Melitta nordic
Midsona Sverige
Nestlé
Orkla care Sverige
Orkla confectionery & snacks Sverige
Orkla foods Sverige
Polarbröd
Pågen
Santa Maria
Sia glass
Skånemejerier
Spendrups bryggeri
Svegro
Unilever Sverige

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil