Nu testas ett nytt odlingskoncept i Älvsbyn på temat hållbar livsmedelsproduktion.
Bakom projektet står Polarbröd, Älvsbyns folkhögskola, Skatuddens lantgård och Älvsbyns kommun.

Projektet, betitlat ”2000 m²”, genomförs hos lantbrukaren Berit Hardselius på Best lantbruk Nybyn.
Bakgrunden är att om all odlingsbar mark i världen skulle fördelas rättvist skulle varje person förfoga över 2 000 kvadratmeter, skriver Polarbröd.

– Vi vill jobba med lösningar som hjälper oss leva inom planetens gränser. Här blir det oerhört konkret och därför sporrande. Det blir spännande att se om vi kan kombinera njutning och hälsosam mat med odling som ökar markbördigheten, säger Polarbrödsgruppens koncern-vd Karin Bodin.

Odlingskonceptet har skapats av docent Artur Granstedt och visar hur jordens bördighet kan ökas, blomstra, och producera mat som räcker till fler.
Grunden är regenerativt jordbruk, även kallat kretsloppsjordbruk, där fokus ligger på hela odlings- och livsmedelssystemet.

– Vi vill inspirera fler att äta mer hållbart genom att öka kunskapen om hållbar produktion och konsumtion av mat. Vi vill skapa en plattform för samarbete mellan entreprenörer som vill satsa på att utveckla produkter av lokalt, hållbart odlade råvaror och jordbrukare som vill odla dem, säger projektledaren Carina Roos.