Stärker MR-arbetet med uppdaterade kriterier

Ulrika Urey, generalsekreterare för Fairtrade Sverige | Foto Pressbild
EU-länderna har röstat igenom lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, det så kallade CSDD-direktivet. För att hjälpa företag att följa det nya direktivet och andra kommande lagkrav, har Fairtrade uppdaterat sina kriterier för aktörer i handelskedjan och anställda i produktionsländerna.

– Med de uppdaterade kriterierna kan Fairtrade stötta våra partners i hela kedjan, från odlare till licenstagare, för att ytterligare stärka arbetet med mänskliga rättigheter, säger Ulrika Urey, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Efter flera turer och en uppskjuten omröstning antogs CSDD-direktivet slutligen av EU:s ministerråd. Direktivet, som syftar till att stärka företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn, ska införlivas i svensk lag inom två år.

I takt med att kraven och lagstiftningen skärps, har Fairtrade anpassat sina kriterier för aktörer i handelskedjan och för anställda i produktionsländerna. Denna uppdatering innebär att kriterier för tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter och miljö, även känt som Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD), har inkluderats. Detta ska stärka hänsynen till mänskliga rättigheter genom hela leverantörskedjan. Implementeringen av de nya kriterierna kommer att ske stegvis från januari 2025 och under två år, för att säkerställa en smidig övergång för certifierade producenter och företag.

HREDD innebär att företag löpande ska identifiera, övervaka, förebygga och hantera risker som kan ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Genom hela processen ska företagen ha dialog med dem som riskerar att påverkas negativt, inklusive producenter, anställda och människor i lokalsamhället, för att få en tydligare bild av möjliga risker och effekter och kunna åtgärda missförhållanden.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil