AI-användning på svenska arbetsplatser ökar

Arkivbild MostPhotos
En nyligen genomförd studie av programvaruföretaget Medius avslöjar att en femtedel av de svenska arbetstagarna redan har integrerat artificiell intelligens (AI) på sina arbetsplatser. Orsaken? Rädslan att hamna på efterkälken teknologiskt.

Studien, beställd av Medius, ger inblick i hur AI blir en allt vanligare syn på svenska arbetsplatser. Hela 20 procent av svenska arbetstagare har redan omfamnat AI-tekniken på sina arbetsplatser. Resultaten pekar mot en övergripande oro bland anställda, där 60 procent fruktar att de kan bli överträffade om de inte håller jämna steg med den snabbt utvecklande teknologin.

Positiva och Negativa Perspektiv
Majoriteten av de tillfrågade arbetstagarna, 34 procent, ser positivt på AI och dess påverkan på deras arbetsuppgifter. Samtidigt är 25 procent mer skeptiska. Den positiva synen motiveras av hur snabbt och effektivt AI kan utföra uppgifter, och 44 procent tror att företag kan dra nytta av kostnadsbesparingar genom att omfamna denna teknik.

Utmaningar och Bekymmer
Trots de potentiella fördelarna har över hälften, 56 procent, uttryckt missnöje över bristen på mänsklig närvaro som AI för med sig. Dessutom tror 52 procent att ökad automatisering kan leda till jobbförluster. Medan 29 procent har blivit frustrerade över resultat som visar fel och misstag, ser 36 procent potential i ökad medvetenhet och utbildning om hur AI fungerar.

Medius Syn på Utvecklingen
En talesperson för Medius kommenterade resultatet och betonade att den ökande användningen av AI på arbetsplatser speglar strävan efter effektivitet, innovation och ökad produktivitet. Samtidigt påpekades att denna integration inte är utan utmaningar och att arbetstagare behöver nya färdigheter för att hantera förändringarna.

Arbetsuppgifter där AI efterfrågas
Studien identifierade skapande av innehåll, språköversättning och utbildning som de mest efterfrågade uppgifterna för stöd från AI. Andra områden inkluderar kundsupport, granskning och analys av dokument samt hantering av sociala medier.

Att Hitta Balansen
Enligt talespersonen är det avgörande att hitta en balans mellan fördelarna och nackdelarna med AI. Det kräver ett nyanserat tillvägagångssätt för att säkerställa att den mänskliga arbetskraften får ökade färdigheter och att etiska överväganden integreras i AI-systemen.

Avvägningen mellan Bekvämlighet och Oro
Slutligen framhöll talespersonen för Medius den delikata avvägningen mellan bekvämligheten som AI medför och oron över potentiella problem. Det understryker behovet av att gå framåt med denna teknologi samtidigt som man ser till att den är säker och rättvis för alla involverade parter.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil