Sveriges mest välkända första hjälpen-stationer, de gröna Cederroth Första hjälpen-stationerna med plåster och första hjälpen-material som finns på nästan varje arbetsplats i Sverige, kommer att tillverkas av plasten från gamla kylskåp. 
Genom att använda plast från gamla kylskåp och frysar, istället för att använda ny plast minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år. 

– Som marknadsledare har vi ett stort ansvar gentemot våra kunder att minska miljöpåverkan från våra produkter i hela värdekedjan, säger Marie-Louise Stenhammar, internationell varumärkesansvarig för Orkla Wound care.

– Orkla har som mål att byta ut minst hälften av all plast till återvunnen eller förnybar plast senast 2025. Vi började där vi har som mest påverkan och störst möjlighet till förändring, i våra första hjälpen-stationer, påpekar Stenhammar.