Susanna Gideonsson har varit ordförande för Handelsanställdas förbund sedan 2014 och har en lång facklig erfarenhet.
Nu har hon valts till ordförande för hela LO med dess 1,2 miljoner medlemmar och blir där den andra kvinnliga ordföranden efter Wanja Lundby Wedin.

Susanna Gideonsson efterträder Karl-Petter Thorwaldsson som varit LO-ordförande under åtta år och får dessutom två kvinnor med sig i den högsta ledningen.
Förste vice ordföranden är Therese Guovelin (omval) och andre vice ordförande Lisa Bengtsson (nyval).

– Viktigast just nu är att vi kan samla det stora engagemang som finns runt om i fackföreningsrörelsen i Sverige. Varje förbund har sina specialfrågor som de hanterar bäst, men när det gäller de stora dragen på svensk arbetsmarknad måste vi vara enade och gå åt samma håll, sade Gideonsson efter att ha blivit vald.

Hon konstaterade att den senaste tiden sett fler människor sluta upp bakom facket och organisera sig.
– Den senaste tiden har tydligt visat vilken kraft facket har. När vi tillsammans bestämmer oss för vad vi vill uppnå kan vi försätta berg och skapa tryck i frågor som är viktiga för vanligt folk och åstadkomma verklig förändring, konstaterade den nyvalde LO-ordföranden.