En fjärdedel av nordiska konsumenter rapporterar att den pågående ekonomiska omställningen har starkt påverkat deras val av betalningsmetod, enligt Svea Banks undersökning med 4 000 respondenter. Framförallt är det unga vuxna mellan 18 och 39 år som känner den ekonomiska påverkan mest, där 35 procent har ändrat sina betalvanor betydligt.

Två av fem nordiska konsumenter väljer nu att betala direkt från sina konton, vilket anses vara den vanligaste förändringen i betalvanor. Samtidigt har en av fem ökat användningen av fakturabetalning, och liknande siffror gäller för dem som föredrar delbetalning. Svea Banks rapport avslöjar att summan spelar en avgörande roll i valet av betalningsmetod. Vid köp under 1 000 kronor föredrar tre av fyra direktbetalning, medan en majoritet väljer faktura eller delbetalning vid högre belopp. Personer över 50 år väljer oftare direktbetalning, oavsett summa.

Produktkategorier och Betalmetoder
I olika produktkategorier varierar valet av betalningsmetod. Vid köp av dagligvaror föredrar 83 procent direktbetalning, medan möbler och inredning samt hemelektronik och byggvaror lockar nästan en fjärdedel till fakturabetalning.

Ungdomar Vill Ha Mångfald i Betalningsalternativ
Yngre åldersgrupper efterfrågar flera betalningsalternativ, där faktura och delbetalning spelar en betydande roll i deras köpbeslut. Direktbetalning förblir populärt, men valet påverkas av köpbelopp och ålder.

Sammanfattningsvis visar rapporten att nordiska konsumenters betalvanor anpassas efter det rådande ekonomiska läget, med en ökad preferens för direktbetalning och en ökad medvetenhet om kostnaderna för alternativa betalningsmetoder.