En flerårig strid mellan Systembolaget och danska Winefinder kommer nu att få ett slutligt avgörande.
Det handlar om direktleveranser av vin direkt hem till kund.

I första instans förlorade Winefinder men överklagade.
I juni vann man istället striden i Patent- och marknadsöverdomstolen men nu står det klart att det blir en juridisk omgång ytterligare.

Fallet har nämligen beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen.
Det innebär att det kommer ett slutligt avgörande och prejudikat för hela branschen.

Systembolaget har drivit ett liknande fall mot danska Vivino.

Winefinder har lutat sig mot en EG-dom, det så kallade Rosengren-undantaget, enligt vilket svenska medborgare har rätt att privatimportera alkohol via en mellanhand.

– Vi har hela tiden varit övertygade om att det vi har gjort är by the book och enligt alla gällande lagar och förordningar, både inom Sverige och EU. Nu får vi, ännu en gång, svart på vitt att distanshandel med vin är lagligt enligt de lagar som gäller inom Sverige och EU, sade Alex Tengvall, huvudägare och styrelseordförande för Winefinder i en kommentar i samband med avgörandet tidigare i år.

Samtidigt sade domstolen då att reglerna inte är tydliga och att man gärna såg att fallet togs till högsta instans.
”Domen innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen”, skrev rätten i sin dom.