Henrik Ekelund får ansvar för att driva Svensk handels näringspolitiska enhet. Han börjar jobbet som enhetschef för näringspolitik på Svensk handel 1 september.

– Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att få fortsätta arbeta för att skapa de bästa villkoren för handelns företag. Handeln är en av näringslivets stora jobbskapare och en viktig motor i ekonomin. Att handelns företag går och mår bra är viktigt för hela samhället, säger Henrik Ekelund.

Henrik Ekelund har tidigare arbetat politiskt inom Moderaterna, både som tjänsteman och förtroendevald.
Han anställdes på Svensk handel 2018 och har sedan den 1 april i år varit tillförordnad chef för den näringspolitiska enheten.

Konkurrensfrågor, kompetensförsörjning och handelns roll i framtidens stad är några av de frågor som den näringspolitiska enheten kommer att ha ansvar för att driva.

– Handelns företag befinner sig i en ekonomiskt utmanande tid och vi ser samtidigt hur den utländska konkurrensen intensifieras för var dag som går. Behovet av reformer som stärker konkurrenskraften för svenska handlare är stort, säger Henrik Ekelund.