Restauranggrossisten Martin & Servera har fått tillstånd att från maj månad och ett år framåt göra leveranser medtunga lastbilar nattetid (definierat som 22-06) i Malmö.
Testet görs med eldrivna lastbilr och är ett led i Malmös arbete med klimatomställning. 

Leveranserna sker till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen och fördelen för Martin & Servera är att man kan använda sina eldrivna fordon under en större del av dygnet och därmed minska antalet fordon.

– Vi ser en tydlig trend att antalet varuleveranser ökar, vilket är en utmaning för Malmö och flera andra städer. Att vi nu testar och ser över möjligheten att kunna leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och ellastbilens fördelar, säger Alexander Hjerstedt vid Malmö fastighets- och gatukontor i ett pressmeddelande.