Nya ekonomiska ramar för elnätsbolag

Arkivbild Mostphotos
Efter en noggrann granskning och bedömning har Energimyndigheten (Ei) nu fastställt de kommande ekonomiska ramarna för samtliga elnätsbolag i Sverige. Besluten är av avgörande betydelse för branschens framtid och förväntas påverka både bolagens verksamhet och konsumenternas elnätsavgifter.

Avdelningschefen på Ei, Tommy Johansson, understryker att besluten innebär en generell ökning av utrymmet för elnätsföretagen att ta ut elnätsavgifter. Denna ökning kommer att variera beroende på hur de enskilda bolagen väljer att agera.

Elnätsbolagen, som agerar under lokala monopol, är i stor utsträckning beroende av de ekonomiska ramarna som fastställs av Energimyndigheten. För den kommande fyraårsperioden, 2024–2027, har bolagens intäktsramar ökat med imponerande 100 miljarder kronor, vilket innebär en total på 326 miljarder kronor (mätt i 2022 års prisnivå). Jämfört med den föregående perioden, 2020–2023, innebär detta en betydande ökning.

Den ökade intäktsramen förklaras delvis av det högre ränteläget samt den ökade kostnaden för komponenter som används i elnätsverksamheten. Trots denna ökning uttrycker Energimyndigheten en viss oro över huruvida nuvarande reglering överkompenserar bolagen. Därför ser man ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver för att säkerställa en mer rättvis och effektiv reglering.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil