”Prisinflationen syns tydligt under april”

Karin Brynell, vd för Svensk Handel | Foto Pressbild
Prisinflationen för livsmedel syns tydligt i april, konstaterar Svensk dagligvaruhandeln när man nu levererar sitt dagligvaruindex för månaden.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 7,2 procent under april 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk dagligvaruhandels dagligvaruindex.

Kalendereffekten för april beräknas till 2,5 procent till följd av att påsken inföll i början av april i fjol, vilket innebar att en stor del av påskinköpen gjordes redan i slutet av mars. 
Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgår därmed till 4,7 procent.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker har slagit igenom i konsumentledet och uppgick under månaden till 6,6 procent enligt SCB:s konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln uppgick till 0,5 procent.

Justerat för både prisökning och för kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -2,0 procent.

– Prisinflationen för livsmedel syns tydligt i april. Korrigerat för såväl prisjustering som kalendereffekt minskade dagligvaruhandeln i april med 2 procent, säger Karin Brynell, vd för Svensk dagligvaruhandel.Försäljningen i butik stod under april månad för hela tillväxten i dagligvaruhandeln och nådde en försäljningsutveckling på 10,2 procent jämfört med samma månad i fjol. 
Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 32,5 procent. Hemleverans minskade med 22,5 procent och upphämtning i butik med 41,0 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,5 procent.

– Omsättningen i fysisk butik ökade med 10 procent i april medan e-handeln minskade med dryga 30 procent. E-handelsandelen är dock fortsatt klart högre än före pandemin men var lägre i april än under föregående månader, strax under fem procent, avslutar Karin Brynell.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil