Den ökade smittspridningen i den nya covidvågen påverkar nu logistikkedjan hos bland andra Postnord och är ett nytt ökande logistikproblem.

Postnord säger nu att den ökade smittspridning vi sett och ser i samhället i den nya covidfasen nu även påverkar logistikkedjan hos Postnord.
Det handlar om förseningar som just nu förstärks av större sjukfrånvaro hos Postnord och andra logistikföretag.

Det är ehandel.se som rapporterar om en kraftigt ökad sjukfrånvaro hos Postnord. Problemen för företag uppstod först i postordermeckat Borås men gäller nu hela landet.

– Det är framför allt inom postutdelningen vi har en kraftigt ökad sjukfrånvaro runt om i landet efter helgerna. Detta har orsakat kundpåverkan, främst försenad post, den här veckan, säger Agnes Karlsson, produktionsdirektör på Postnord, till ehandel.se.

Postnords prognos är i nuläget att flödena ska fungera i normalt tempo från denna vecka och vara i fullt format då.
Samtidigt är detta problem en ny belastning på logistikkedjorna som globalt hanterar ökade drivmedelskostnader och brist på varor och komponenter.