Redovisar sitt största volymtapp någonsin

Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal | Foto Pressbild
Svenska livsmedelsproducenter redovisar sitt största volymtapp någonsin. Aldrig tidigare har försäljningen minskat så mycket som nu.

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade per den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal, redovisar nu Livsmedelsföretagen.

Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar att göra det under återstoden av andra kvartalet.
I bästa fall kan matpriserna börja stabiliseras inom 3–6 månader, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för första kvartalet i år.

– Under senare tid har en del analytiker flaggat för att livsmedelspriserna kommer att vända ned i närtid, sannolikt baserat på prognoser för utvecklingen på olika råvarubörser. Men att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under kvartal 1 2023 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

– Kostnaderna fortsatte öka under kvartal 1, men en av få ljuspunkter bland företagens enkätsvar är att de tror att kostnadsökningarna på råvara och energi avstannar under kvartal 2. Det är i så fall ett första steg i rätt riktning och om prognoserna blir verklighet kan priserna på svenska livsmedel börja stabiliseras inom 3–6 månader, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Läs mer om utvecklingen och rapporten i Butikstrender 5/2023

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil