Rekordutdelning och klimatsatsningar

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning beskriver 2019 som det mest framgångsrika året någonsin. Den föreslagna utdelningen på 730 MSEK är den högsta hittills. Man har ett nytt klimatmål som syftar mot klimatneutralitet 2050 och redovisar flera andra pågående klimatåtgärder.

Starkt resultat gav hög utdelning

Lantmännens resultat för 2019, 1 877 MSEK, är det högsta någonsin trots att inledningen av året präglades av 2018 års torka och värmebölja. Resultatet är en tydlig förbättring jämfört med föregående års resultat, 1 387 MSEK.

Den positiva utvecklingen är enligt Lantmännen ett resultat av framsteg inom samtliga divisioner och affärsområden. Årets goda resultat gör att Lantmännen kan föreslå en utdelning på totalt 730 MSEK, den största någonsin.

− Ett av Lantmännens viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling på våra medlemmars gårdar – därför känns det extra bra att kunna leverera ett resultat för verksamheten på denna höga nivå, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Per Olof Nyman, Lantmännens VD. Foto: Press

Hålllbarhet och klimat

Ansvar och hållbarhet är en del i strategin från Jord till Bord 2030. Det ska bli fler cirkulära affärer och ökad resurseffektivitet. Vad gäller klimatet redovisar Lantmännen bland annat följande satsningar:

Ett nytt klimatmål som innebär klimatneutralitet år 2050. Det ska man uppnå genom en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år. Ett viktigt steg är samarbetet med gödseltillverkaren Yara som ska ge möjligheter att skapa världens första fossilfria livsmedelskedja.

Minskade klimatutsläpp. I absoluta tal har utsläppen från egen produktion minskat med 8 procent från föregående år, från 278 000 ton till 265 000 ton. Lantmännen säger sig nu ligga nära målet om att minska utsläppen med 40 procent till 2020.

Programmet Klimat och Natur, som bland annat ska verka för framtidens odling med fossilfritt bränsle.

Fortsatt arbete mot målet att minska utsläpp från köpta transporter med 70 procent 2009–2030. Andelen biobränsle har ökat i Norden, dock ligger utsläppen kvar på samma nivå som tidigare år. För att nå målet arbetar Lantmännen tillsammans med andra aktörer i branschen för att hitta lösningar för bränsleomställning och effektiviseringsmöjligheter.

Hela årsrapporten hittar ni här.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil